Estudi del potencial fotovoltaic d'autoconsum

Informació centre

Mes Consum (kWh)
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Dades instal·lació i coberta

Fitxa tècnica

Marca escollida: Visel VSP-72

Dimensions: 1956x992x50 mm

Potència màxima: 250 Wp

Eficiencia: Fins a 12 anys (90%) de 12 a 25 anys (80%)

L'aplicació pot tardar una estona a generar l'informe de resultats